31. fletore/ja

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Shembull fjalish

Unë përfundova detyrat në fletore dhe ia dhashë atë mësueses.

Kategoritë e temave

Shkolla dhe studimi
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave