Bashkëpunëtorët

 

ANAD mban përgjegjësi të plotë për përmbajtjen e kësaj faqeje internetit të Gjuhës së Shenjave Shqipe, por do të donim të shprehnim mirënjohjen tonë për të gjithë personat e përfshirë (shihni më poshtë). Nuk mund ta kishim krijuar këtë faqe të GJSHSH pa komunitetin shqiptar të personave që nuk dëgjojnë dhe partnerët e tjerë – faleminderit!

Kontribuesit e faqes së internetit GJSHSH në rend alfabetik (sipas mbiemrit):

Valmira Avdullaj është kërkuese e Gjuhës së Shenjave Shqipe e cila koordinoi projektin e faqes së internetit të GJSHSH, përgjegjëse kryesore për të gjitha fazat e punës.
Aferdita Bardhi ishte anëtare e grupit të punës për gjuhën e shenjave, komentoi për shenjat e leksikut dhe bëri video me shenja.
Sopot Bogdani ishte anëtar i grupit të punës për ekuivalencat, përktheu shenjat e leksikut në gjuhën shqipe.
Munire Cani ishte anëtare e grupit të punës për gjuhën e shenjave, komentoi për shenjat e leksikut dhe bëri video me shenja.
Lidia Capa ishte anëtare e grupit të punës për gjuhën e shenjave, komentoi për shenjat e leksikut dhe bëri video me shenja.
Ermali Çela ishte anëtar i grupit të punës për gjuhën e shenjave, komentoi për shenjat e leksikut dhe bëri video me shenja.
Besim Çemeri ishte anëtar i grupit të punës për gjuhën e shenjave, komentoi për shenjat e leksikut dhe bëri video me shenja.
Andon Dafa ilustroi me vizatim i disa prej elementëve gramatikorë.
Jetmir Dekovi ishte anëtar i grupit të punës për gjuhën e shenjave, komentoi për shenjat e leksikut dhe bëri video me shenja. Jetmiri bëri me shenja disa nga shembujt e fjalive.
Vilson Demiraj ishte anëtar i grupit të punës për gjuhën e shenjave, komentoi për shenjat e leksikut dhe bëri video me shenja.
Fisnik Dodi ishte anëtar i grupit të punës për gjuhën e shenjave, komentoi për shenjat e leksikut dhe bëri video me shenja.
Aulon Durmishaj ishte anëtar i grupit të punës për gjuhën e shenjave, komentoi për shenjat e leksikut dhe bëri video me shenja.
Robert Gjedia redaktoi në gjuhën shqipe.
Karin Hoyer ishte person mbështetës për këshilltarin gjuhësor, Karin më parë ishte këshilltare gjuhësore për ANAD në projektin e parë të fjalorit të GJSHSH.
Klisman Ibrahimi është kërkues i Gjuhës së Shenjave Shqipe i cili koordinoi projektin e faqes së internetit të GJSHSH, përgjegjës kryesor për të gjitha fazat e punës.
Ilirjana Jupa bëri me shenja disa nga shembujt e fjalive.
Philippe Kluk dizenjoi ilustrimin.
Arttu Liikamaa punon si këshilltar gjuhësor për ANAD që prej vitit 2011 dhe bashkëpunon me kërkuesit e GJSHSH në të gjitha fazat e punës në projektin e faqes së internetit të GJSHSH.
Alketa Muhametaj ishte anëtare e grupit të punës për gjuhën e shenjave, komentoi për shenjat e leksikut dhe bëri video me shenja.
Mikko Palo / Mediapalo përgatiti videoklipe, kreu ilustrimin dhe bëri implementimin teknik (bazën e të dhënave dhe faqen e internetit) të faqes së internetit të GJSHSH.
Florjan Rojba ishte më parë anëtar i stafit të punës së Gjuhës së Shenjave Shqipe në projektin e parë të fjalorit GJSHSH dhe Florjani ka mbështetur kërkuesit aktualë të GJSHSH në punën e tyre.
Rovena Rojba ishte anëtare e grupit të punës për ekuivalencat, përktheu shenjat e leksikut në gjuhën shqipe dhe fjalitë në gjuhën e shenjave shqipe.
Adela Rrjolli ishte anëtare e grupit të punës për ekuivalencat, përktheu shenjat e leksikut në gjuhën shqipe.
Kledio Sejdini ishte anëtar i grupit të punës për gjuhën e shenjave, komentoi për shenjat e leksikut dhe bëri video me shenja.
Robert Skinner punoi si këshilltar gjuhësor për ANAD, filloi projektin e fjalorëve dhe gramatikës së GJSHSH me stafin e Punës së Gjuhës së Shenjave Shqipe në vitet 2009 – 2011.
Aljona Spahi ishte anëtare e grupit të punës për ekuivalencat, përktheu shenjat e leksikut në gjuhën shqipe.
Nikoleta Spahi ishte anëtare e grupit të punës për ekuivalencat, përktheu shenjat e leksikut në gjuhën shqipe dhe fjalitë në gjuhën e shenjave shqipe.
Aleksander Xukthi ishte anëtar i grupit të punës për gjuhën e shenjave, komentoi për shenjat e leksikut dhe bëri video me shenja.