23. drejtor/i/e

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

21. drejtor/i/e
22. drejtor/i/e

Shembull fjalish

Drejtori do të vijë në mbledhje të flasë me mësuesit.

Kategoritë e temave

Profesionet
Shkolla dhe studimi
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave