21. drejtor/i/e

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

22. drejtor/i/e
23. drejtor/i/e

Shembull fjalish

Unë sot do të shkoj të takoj drejtorin.

Kategoritë e temave

Profesionet
Shkolla dhe studimi
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave