113. shpejt, shpejto, i/e shpejtë, shpejtoj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

491. shpejt

Shembull fjalish

Unë e ngas shpejt bicikletën.

Kategoritë e temave

Koha
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave