491. shpejt

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

113. shpejt, shpejto, i/e shpejtë, shpejtoj

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

Koha
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave