87. nëndrejtor/i, zëvendësdrejtor/i

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Shembull fjalish

Nëndrejtori filloi punën e re.

Kategoritë e temave

Profesionet
Shkolla dhe studimi
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave