164. në të ardhmen, e ardhme/ja

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

163. në të ardhmen, e ardhme/ja

Shembull fjalish

Ti, pasi të marrësh njohuritë e duhura, në të ardhmen, do të bëhesh një lider dhe menaxhues i mirë.Duhet të mendojmë për një edukim sa më të mirë të fëmijëve në të ardhmen.

Kategoritë e temave

Koha
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave