163. në të ardhmen, e ardhme/ja

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

164. në të ardhmen, e ardhme/ja

Shembull fjalish

Në të ardhmen unë dua të mësoj të ngas makinën.

Kategoritë e temave

Koha
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave