147. kamerë/a, kameraman/i

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

683. kamerë/a, filmoj

Shembull fjalish

Unë kam përvojë në përdorimin e kamerës.

Kategoritë e temave

Teknologjia
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave