92. pastaj, më pas

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

432. pastaj

Shembull fjalish

Prit!- Të vendosim njëherë, pastaj të tregoj.

Kategoritë e temave

Koha
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave