833. respekt/i, i/e respektuar, respektueshëm, respektoj

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

365. respekt/i, i/e respektuar, respektim/i, respektoj

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

Shenja të përditshme
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave