751. psikolog/u, psikologji/a, psikologjis

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

752. psikolog/u, psikologji/a, psikologjis

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

Profesionet
Shkolla dhe studimi
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave