746. Fier/i, fierak/e

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

753. Fier/i, fierak/e

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

Qytete – Shqiptare / Ndërkombëtare
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave