724. kapëse/ja (rrobash)

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

684. kapëse/ja, kapëse rrobash

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

Shtëpia
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave