606. tharëse /ja flokësh, thaj flokët

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

322. tharëse/ja e flokëve, thaj flokët

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

Shtëpia
Teknologjia
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave