561. motër/a

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

437. motër/a
438. motër/a
696. motër/a

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

Familja dhe njerëzit
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave