536. kërkim/i, punë kërkimore, kërkime (studimore, shkencore etj.)

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Shembull fjalish

Si realizohet procesi i kërkimit të gjuhës së shenjave?

Kategoritë e temave

Shenja të përditshme
Shkolla dhe studimi
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave