519. mësues/i/ja

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Shembull fjalish

Në përfundim të mësimit, mësuesja do të vlerësojë nxënësit.Unë përfundova detyrat në fletore dhe ia dhashë atë mësueses.Drejtori do të vijë në mbledhje të flasë me mësuesit.

Kategoritë e temave

Profesionet
Shkolla dhe studimi
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave