388. shtiza/t, punoj me shtiza

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

668. shtiza/t (punoj me shtiza)

Shembull fjalish

Nuk ka shembull fjalish.

Kategoritë e temave

Shtëpia
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave