334. botim/i, botoj, botues/i, i/e botuar

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Shembull fjalish

Numri i broshurave të botuara janë 1.000 (një mijë) copë.

Kategoritë e temave

Shenja të përditshme
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave