320. shoqatë/a, organizatë/a

Shpejtësia e videos:
100%

Variacionet e shenjave

Nuk ka variacione.

Shembull fjalish

Shoqata dhe qeveria kanë lidhur një marrëveshje së bashku.

Kategoritë e temave

Shenja të përditshme
  • Forma e Dorës

  • Lëvizjet

  • Një dorë / dy duar

  • Vendndodhje

  • Kategoritë e temave